Tag Archives: photshop

Gamla mobilbilder blir som nya…

Lite bildbehandling i Camera Raw och Photoshop – och plötsligt ser jag min kollega mitt i bilden!

IMG_0932_redigerad_kungsan

Efter bildbehandling

Original före bildbehandling

Original

Annonser