Tag Archives: camera raw

Gamla mobilbilder blir som nya…

Lite bildbehandling i Camera Raw och Photoshop – och plötsligt ser jag min kollega mitt i bilden!

IMG_0932_redigerad_kungsan

Efter bildbehandling

Original före bildbehandling

Original

Annonser

Inlämning 1

Första uppgiften inlämnad – att bildbehandla ett foto och motivera redigeringen med mottagaren i fokus. Det blev en bild på när grannen plöjer åkern och bildbehandlingen syftar till att framhäva budskapet om den goda jorden som vi brukar och som ger oss grödor.

Efter bildbehandling

Efter bildbehandling

Originalfoto

Originalfoto

Rapport:
Uppgift 1 dokumentation

Se kommentar från kursledaren!